สารกันหืนในคุกกี้

คุกกี้ ขนมอบชนิดหนึ่งที่มีวัตถุดิบหลักคือ แป้งสาลี เนยสด เนยขาวหรือมาการีนแล้วอบ เพื่อให้เกิดเนื้อสัมผัสที่แข็ง คุกกี้มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้

เนื่องจากคุกกี้มีส่วนผสมของไขมันจากเนยหรือมาการีนเป็นหลัก ฉะนั้นหากเก็บรักษาไว้นานหรือเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดกลิ่นหืนได้ ผู้ผลิตบางรายจึงใส่สารกันหืนลงไป ที่นิยมใช้ได้แก่ สาร BHA และ BHT โดยมักใช้ BHA และ BHT ผสมกันเพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพของอาหารทั้งสี กลิ่น รสชาติ ป้องกันการหืนได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้

ทว่าสารกันหืนเหล่านี้ ถ้าได้รับปริมาณมากๆ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวได้ เช่น มีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 418 พ.ศ.2563 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้สารกันหืน BHA และ BHT ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ผลิตภัณฑ์เบเกอรี) ไว้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างคุกกี้จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ที่วางขายตามตลาดและห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารกันหืน BHA และ BHT ผลปรากฏว่า พบสาร BHA ในคุกกี้ 1 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบไม่เกินตามมาตรฐานกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สีผสมอาหารกับเยลลี่